CÔNG NHÂN SẢN XUẤT – KHỐI NHÀ MÁY - Thực hiện sản xuất, vận hành trong xường sản xuất mủ cao su
Salary: 8 - 12.000.000 VND
Time: 30/04/2022
Location: Kon Tum