HIGH QUALITY AND CONSISTENCY

We understand natural rubber quality, quality consistency and capacity play crucial roles in your sourcing’s decisions.

CAO SU THIÊN NHIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

Dây chuyền sản xuất cao su thiên nhiên hiện đại cùng với phòng thí nghiệm tiên tiến giúp cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ỔN ĐỊNH

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra đồng đều, chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng nguồn nguyên liệu đầu vào và kiểm soát quy trình sản xuất nghiêm ngặt.

NĂNG SUẤT NHÀ MÁY

Năng suất nhà máy hằng năm đạt 28,000 tấn cho mặt hàng cao su thiên nhiên SVR3L và đạt 13,000 tấn SVR10/20

SVR10/20 SVR3L và cao su Compound

SUPPLYING HIGH QUALITY NATURAL RUBBER

We provide solutions for global trading companies and manufacturers that used natural rubber SVR10/20 SVR3L and Compound Rubber in their manufacturing process

Only takes a few seconds!